Beställ material

Här kan du som jobbar på skola/vårdcentral/ungdomsmottagning eller annan plats där du vill sprida information om “Kolla Bollarna” beställa kampanjens material. I materialet ingår informationsblad, affischer samt vykort med en beskrivning av hur du snabbt kollar dig själv. Materialet är självklart gratis!

Företag/organisation:

Kontaktperson:

Adress:

Telefon:

Mail:

Meddelande: